آموزش یادگیری
در اینجا یاد می گیریم ، چگونی آموزش دادن و یادگیری را .
آموزش یادگیری ، هر آنچه برای آموزش و یادگیری لازم است ، بدانیم .
آموزش یادگیری
کودکان شاد ، بهتر یاد می گیرند!
کودکانی شادتر با آموزش و یادگیری صحیح
شور و اشتیاقِ خواستن
با آموزشهای ما همراه می شوند ؛ اگر مشتاق باشند

12 قدم تا کتابخوان شدن

12 قدم تا کتابخوان شدن
12 قدم تا کتابخوان شدن 12قدم تا کتابخوان شدن ، راهکارهایی مفید است ، برای تمام کسانی که حتی به نیمی از سوالات زیر پاسخ مثبت می دهند . آیا شما هم کتابهای نخوانده زیاد داری...
بیشتر بخوانید

راهکارهای ایجاد شادی در کلاس

راهکارهای ایجاد شادی در کلاس
راهکارهای ایجاد شادی در کلاس در مقاله پیش ، درباره شادی صحبت کردیم ، اینکه آیا شادی در مدرسه و در کلاس درس یک نیاز است یا تنها یک ترجیح و شاید کاری است از سر تفنن . اینکه...
بیشتر بخوانید

شادی در کلاس ، یک نیاز یا ترجیح یا …

شادی در کلاس ، یک نیاز یا ترجیح یا …
شادی در کلاس ، یک نیاز یا ترجیح یا … شاید یک امر تفننی !  درس دادن و آموزش دادن در کلاس یک چیز است . ولی آنچه من معلم درس می دهم را دانش آموزم یاد بگیرد ، مطلب دیگر...
بیشتر بخوانید

توجه کردن به دانش آموزان و دلجویی از آنها :

توجه کردن به دانش آموزان و دلجویی از آنها :
توجه کردن به دانش آموزان و دلجویی از آنها : دلجویی و توجه کردن به چه معنایی است ؟ دلجویی و توجه کردن به شخص اولین قدم در هر ارتباط و تعاملی است .  ما با توجه به آن شخص در...
بیشتر بخوانید

تشویق و نقش آن در یادگیری :

تشویق و نقش آن در یادگیری :
تشویق و نقش آن در یادگیری : تشویق ، موضوع مقاله ای است که ،در سال 1998 دانشگاه استنفورد ، با عنوان « بررسی مکانیزم اثر تشویق بر کارایی دانش آموزان » منتشر کرد . در انجام...
بیشتر بخوانید