آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری چیست ؟

گاهی از ما می خواهند چیزهایی را شرح دهیم و معنی کنیم که از فرط وضوح ، نمی توانیم توضیح دهیم .
آموزش و یادگیری هم از آن نوع کلمات هستند .
آموزش به معنای تعلیم ویاددادن است و یادگیری به معنای آموزش دیدن .
در واقع ،این دو ، از آن کلماتی هستند که برای توضیح یکدیگر استفاده می شوند .
آموزش و یادگیری ، در بسیاری موارد هم معنی یکدیگر بوده و به عنوان کلمات مترادف یا کامل کننده هم کاربرد دارند .
در زبان انگلیسی از کلمه ” لرنینگ ” برای هر دو واژه آموزش و یادگیری استفاده شده است .
اما اگر به این کلمات و واژه ها تخصصی تر بپردازیم ، تفاوت مفهومی ژرفی بین آنها وجود دارد .

تفاوت آموزش و یادگیری در چیست ؟
در کتاب ” یادگیری مادام العمر” کلی (2002،ص 2) به نقل از بار و تگ (1985) می نویسد :
” آموزش ، انتقال دانش از استاد به دانشجو و تعیین دوره ها و برنامه های آموزشی است .
اما بر اساس مدل یادگیری ، تمرکز بر روی یاد گیرنده ها (دانشجویان ) و یادگیری است .
و مسئولیت موسسه ، تولید یادگیری ، ایجاد محیط های یادگیری قوی و فراخواندن دانشجو به اکتشاف و ایجاد دانش است .”
هدف در مدل آموزش ، تهیه و ارائه آموزش بر اساس دانش موجود می باشد ولی در مدل یادگیری ، اکتشاف و ایجاد دانش ،متناسب با شرایط و خواسته های جدید و بر اساس دانش موجود است .
در بررسی میزان موفقیت ، در مدل آموزشی ، کیفیت دانشجویان ورودی و هیات علمی مورد نظر است
ولی در مدل یادگیری ،
کیفیت دانشجویان خروجی .
ساختار تدریس در مدل آموزشی ، جزئی نگر است وبرای آموزش های متفاوت ، زمانهای ثابتی دارد .
زمان در مدل یادگیری ، بسته به یادگیران متفاوت می باشد و ساختار تدریس کل نگر است .
طبق تئوری طرفداران مدل آموزشی ، دانش خارج از وجود فرد است اما به نظر طرفداران مدل یادگیری ،
دانش در ذهن فرد وجود دارد و به وسیله تجربه فرد ، شکل می گیرد .
از معروفترین افرادی که در سالیانی دور از یادگیری و دانش وجودی افرد بهره جست ،
می توان از سقراط نام برد .

روش سقراط در یادگیری فلسفه (دیالکتیک ) :

%d8%b3%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7

سقراط هیچگاه ، از آموزش مستقیم برای تفهیم مطالب به دیگران استفاده نمی نمود.
روش او که خودش آن را تلنخوس (بازجویی ) می نامید بر پایه سوال و جواب متوالی و البته هدفمند قرار داشت .
به این صورت که ، نظر شخص را در موردی می پرسید و درابتدا موافقت خود را در آن مورد ابراز می کرد تا موافقت و همراهی او
را جلب کند ،سپس به سوالات خود درآن مورد ادامه می داد تا آنجا
که تناقضات استدلال های او را با استفاده از گفته های خود شخص
آشکار می کرد .
و اینگونه شخص خود به رد ادعایش می رسید .
سقراط به او می فهماند که اعتراف به نادانی ، بزرگترین دانش است .
و به جای آموزش ، شخص را راهنمایی می کرد تا خود یادگیرنده باشد.

یادگیری مادام العمر :
%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c
وقتی از یادگیری و آموزش آن صحبت می کنیم ، منظور یادگیری است که به طور عمدی ، هدفمند و با اراده یادگیرنده بوده ، زمینه های آن فراهم شده و فرد در آن زمینه ها دارای انگیزه و توانایی باشد .
در این مقوله ، معمولا بچه ها و دانش آموزان و دانشجویان قشر مورد توجه است .
اما یادگیری ، فراتر از این ، شامل تمام افراد ، در تمام سنین می شود .
و تفاوت عملکرد یادگیری در سنین مختلف ، به جای آنکه نشانه عدم توانایی یادگیری در سنین خاصی باشد ، نشانه ویژگیهای خاص یادگیرندگان و شرایط یادگیری است.
به بیان بهتر ، هر سنی برای یادگیری مناسب است و هر فرد باید به آن اقدام کند .
کمیته ابتکار عمل اروپایی یادگیری مادام العمر ، یادگیری مادام العمر را چنین تعریف می کند :
“یک فرایند حمایتی مداوم که افراد را برای کسب دانش ، ارزشها ، مهارتها و ادراک هایی بر می انگیزد و قادر می سازد تا آنان بخواهند در سراسر دوران زندگیشان ، این ویژگیها را به دست آورند و با اعتماد به نفس ، خلاقیت و لذت ، در تمام نقشها ، شرایط و محیط ها آنها را به کار گیرند .” (2001 ، واترستون )

همانطور که می بینید ، کلمه ای که در ابتدا به نظر خیلی ساده و واضح بود ، تا کجا می توان به بررسی آن و زوایای مختلفش پرداخت .
بررسی چیستی ، چگونگی و ….یادگیری ، موضوع تخصصی ما در این سایت است .
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ، با ما همراه بوده و با نظرات خود یاریگر مان باشید .

منابع : یادگیری مادام العمر
صدیقه کریمی ، احمد رضا نصر ، کاظم بقراطیان

درباره نویسنده

مهرانگیز جعفری هستم .مدرس مهارت های فکر و یادگیری با بیش از 20 سال سابقه آموزش و پژوهش. آرزوی من ، کمک به آموزش و یادگیری در همه ایران است .

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.