کتاب من

اولین کتاب من ، در سال 1395 با عنوان : « اجازه ، نتونستم!  » چاپ شد . 

در  کتاب به علل ناتوانی یا اهمال کاری دانش آموزان در انجام تکالیف پرداخته ام .

در شروع کتاب  نقش تکلیف در یادگیری بررسی شده است و اینکه

آیا تکلیف در آموزش ضروری است یا می توان آن را حذف کرد ؟ 

در این کتاب ، ابتدا ،به زبانی ساده ، مسئله انجام ندادن تکلیف و دلایل آن را بیان کرده 

و سعی نمودم با مثال ها و نمونه هایی کاملا بومی و ایرانی به درک آن کمک کنم .

سپس با ارائه راهکارهایی کاملا قابل اجرا ، به حل مسئله بپردازم . 

نسخه الکترونیکی کتاب

تفاوت ها :

نکته مهم و آنچه این کتاب را از کتابهای مشابه ایرانی و خارجی متمایز می سازد ،

ارائه تجربیات تدریس در شرایطی کمابیش مشترک با شما همکار عزیز می باشد .

 همین موضوع ،  تضمینی برای قابل اجرا بودن و شعاری نبودن مطالب است .

مخاطبین من : 

 این کتاب می تواند علاوه بر معلمان ، برای والدین و هر کسی که

به نوعی با کودکان و نوجوانان سروکار دارد و در تعامل است ، مفید و راهگشا باشد .

از طرفی ، از آنجا که در این کتاب به علل ناتوانی در انجام تکالیف پرداخته شده ،

« تکالبف در معنای کلی ،

هر کار یا مسئولیتی است که بر عهده ماست و خواسته یا ناخواسته از انجام آن طفره می رویم »

مطالعه این کتاب می تواند برای همه مفید باشد

تا به علل کوتاهی خود در انجام کارها آگاه شده به رفع آن بپردازند .