معرفی کتاب ” یادگیری مادام العمر “

معرفی کتاب : یادگیری مادام العمر

رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم

تالیف : صدیقه کریمی

دکتر احمدرضا نصر

دکتر کاظم بقراطیان

 

در این کتاب نویسنده با قلمی شیوا و رسا و به شکلی مستند با ارایه مقالات و منابع بین المللی در باب یادگیری  ، به بیان مطالب مفیدی می پردازد .

و در بخش آخر این موضوع  را به شیوه ای کاربردی و ملموس در جامعه و آموزش عالی ایران بررسی می کند .

کتاب شامل سه بخش است .

بخش اول :مفهوم یادگیری مادام العمر و ضرورت آن

در توضیح مفهوم یادگیری مادام العمر می خوانیم :

یادگیری مادام العمر به اندازه تمدن ما قدمت دارد . ایده افلاطون درباره آرمان شهر ، تعهد تمام شهروندان را برای آموزش خودشان ، به طوری که بتوانند در جامعه شرکت کنند ، مطرح نموده است .

در بیش از سه هزار سال پیش ، ضرب المثلی چینی می گوید : هنگامی که برای یک سال برنامه ریزی می کنی ، بذر بپاش ، هنگامی که برای یک دهه برنامه ریزی می کنی ، درخت بکار ، هنگامی که برای یک تمام دوران زندگی برنامه ریزی می کنی ، آموزش بده .

یادگیری مادام العمر نوعی جهش کپرنیکی در آموزش وپرورش پدید آورده است

اگر چه این مفهوم ایده جدیدی نیست ، اما در دهه های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا تغییر و تحولات سریعی که در سراسر جهان ، از اوایل قرن بیستم شروع شده است ، چهره زندگی انسان را نسبت به گذشته دستخوش دگرگونیهای وسیعی ساخته ، مهارتها و تواناییهای افراد برای مقابله با پیچیدگیهای فزاینده و خطرچالشهای پدید آمده در اثر شرایط جهانی ،به قدر کافی رشد نیافته است .

و نیازهای یادگیری جدیدی را در برابر او قرار می دهد  ،تنها راه حل ، یادگیری مداوم یا مادام العمر می باشد یعنی آموختن برای زیستن .

تحولاتی که منجر به این نیاز گشته در سه بعد قابل بررسی هستند :

1 . بعد اجتماعی : تحول در جمعیت ، مهاجرت ، شهرنشینی ، تغییر در شیوه ها

و الگوی زندگی ،آلودگی محیط زیست

2 . بعد علمی و فناوری : ظهور جامعه دانش ، تغییر در ارزشها ، تغییر در

مشاغل

  1. بعد اقتصادی : اقتصاد دانش ، تغییر در حرفه ها و محیط کار

در فصلی از همین بخش می خوانیم :

….آموزش برای یادگیرندگان مادام العمر تنها در درون دیوارهای موسسات سنتی و فقط به پیشرفت رسمی از طریق بخشهای ابتدایی ، متوسطه و عالی محدود نمی شود .فرصتها برای یادگیری در تمام ساعات روز و در موقعیتهای رسمی و غیر رسمی و در طیفی از محیطهای سنتی و غیر سنتی روی

می دهد .

بخش دوم : دانشگاه در قلمرو یادگیری مادام العمر

اشاعه ایده یادگیری مادام العمر مستلزم آن است که در تمامی ابعاد نظام آموزشی رسمی تغییر و تحول به وجود آید .

موسسات آموزشی باید از یکسو به تدارک فرصتهای یادگیری بپردازد و از سوی دیگر به افراد کمک کنند تا به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند ، با چنین ویژگیهایی :

ذهنی جستجوگر ، کنجکاو و پژوهشگر

پویا و آگاه از ارتباط درونی شاخه های علم

احساس خود آگاهی و داشتن مفهوم مثبت از خود به عنوان فردی مستقل و       توانا

دارای سواد اطلاعاتی ، توانایی برای یافتن محل ، ارزیابی ، مدیریت و استفاده از اطلاعات در    مجموعه ای از موقعیتها

آشنا با مهارتهای یادگیری و راهبردهای یادگیری

بدیهی است تبدیل این تئوری به عمل ، نیازمند اجرای موفق برنامه درسی تدوین شده ای با جهت گیری پرورش یادگیری مادام العمر است .

برنامه ای که این موارد باید در آن رعایت شود :

دانشجو محور باشد

دارای ساختاری در هم تنیده و میان رشته ای در محتوا باشد

از روشهای تدریس مشارکتی استاد و دانشجو استفاده شود

امکان استفاده از ابزارهای مناسب بویژه رایانه و آموزش رایانه محور را فراهم کند

اتعطاف پذیری مشخصه بارز آن باشد و رشد مهارتهای عمومی و یادگیری خودرهبری را تسهیل کند

هدف آن مبتنی بر چهار اصل : یادگیری برای دانستن ، یادگیری برای انجام دادن ، یادگیری برای زیستن با دیگران  و یادگیری برای بودن باشد

 

 بخش سوم : یادگیری مادام العمر در جامعه ما

درآغاز هزاره سوم ، درک اهمیت یادگیری مادام العمر در توسعه اقتصادی – اجتماعی و رضایت شخصی ، دست اندرکاران نظامهای آموزش عالی را به تلاش برای جستجوی خط مشی های مناسب واداشته است و حرکتی همه جانبه در بسیاری از کشورها آغاز شده است .

جامعه ما نیز از پیامدهای تحولات جهانی مصون نمانده و نیازمند پرداختن به یادگیری مادام العمر است .

متاسفانه برخلاف رشد کمی تا حدودی مطلوب ، تا کنون ، وجود برخی از عوامل از جمله جنگ تحمیلی ، در کنار تحولات بین المللی باعث شده تا کیفیت آموزش عالی زیر سوال برده شود .

در مجموع ، گزارشها و آمار و ارقام نشان می دهد که تلاشهای جدی برای ارتقا کیفی آموزش عالی انجام شده ، اما دانشگاه های کشور در هر سه کارکرد مهم خود ، تولید دانش (پژوهش ) ، انتقال دانش ( آموزش ) و نشر دانش (خدمات ) فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد .

در مجموع ، اکنون مسئله اصلی آموزش عالی ایران افزایش کمیتها نیست تا برای مثال تعداد 2.5 میلیون دانشجوی کنونی به 3.8 میلیون نفر برسد .

بلکه آموزش عالی به تغییرات اساسی نیاز دارد  .

 

کتاب یادگیری مادام العمر : رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم

به منظور پاسخگویی به نیاز گسترده دانشگاهها به متون درسی ، به ویژه در رشته های علوم انسانی ، و محدود بودن امکانات مراکز علمی و پژوهشی با مشارکت دانشگاه اصفهان و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  به جامعه علمی کشور عرضه گردیده است .

این کتاب در 215 صفحه ، در چاپخانه دانشگاه اصفهان چاپ شده است .

چاپ اول : 1388

و قیمت :29000 ریال

 

مطالعه این کتاب را به تمام کسانی که دغدغه آموزش و یادگیری دارند توصیه می کنم .

 

 

مغز ما ، منطقی یا احساسی

مغز ما ، منطقی یا احساسی
مغز ما ، منطقی یا احساسی : رفتارِ مغز ما ، منطقی یا احساسی می تواند باشد . در گذشته چنین تصور می شده که مغز ، تنها مسئول فکر کردن و تصمیم گیری های منطقی است . و قلب ، محل...
بیشتر بخوانید

12 قدم تا کتابخوان شدن

12 قدم تا کتابخوان شدن
12 قدم تا کتابخوان شدن 12قدم تا کتابخوان شدن ، راهکارهایی مفید است ، برای تمام کسانی که حتی به نیمی از سوالات زیر پاسخ مثبت می دهند . آیا شما هم کتابهای نخوانده زیاد داری...
بیشتر بخوانید

راهکارهای ایجاد شادی در کلاس

راهکارهای ایجاد شادی در کلاس
راهکارهای ایجاد شادی در کلاس در مقاله پیش ، درباره شادی صحبت کردیم ، اینکه آیا شادی در مدرسه و در کلاس درس یک نیاز است یا تنها یک ترجیح و شاید کاری است از سر تفنن . اینکه...
بیشتر بخوانید

شادی در کلاس ، یک نیاز یا ترجیح یا …

شادی در کلاس ، یک نیاز یا ترجیح یا …
شادی در کلاس ، یک نیاز یا ترجیح یا … شاید یک امر تفننی !  درس دادن و آموزش دادن در کلاس یک چیز است . ولی آنچه من معلم درس می دهم را دانش آموزم یاد بگیرد ، مطلب دیگر...
بیشتر بخوانید

توجه کردن به دانش آموزان و دلجویی از آنها :

توجه کردن به دانش آموزان و دلجویی از آنها :
توجه کردن به دانش آموزان و دلجویی از آنها : دلجویی و توجه کردن به چه معنایی است ؟ دلجویی و توجه کردن به شخص اولین قدم در هر ارتباط و تعاملی است .  ما با توجه به آن شخص در...
بیشتر بخوانید

تشویق و نقش آن در یادگیری :

تشویق و نقش آن در یادگیری :
تشویق و نقش آن در یادگیری : تشویق ، موضوع مقاله ای است که ،در سال 1998 دانشگاه استنفورد ، با عنوان « بررسی مکانیزم اثر تشویق بر کارایی دانش آموزان » منتشر کرد . در انجام...
بیشتر بخوانید