مهرانگیز جعفری هستم .مدرس مهارت های فکر و یادگیری با بیش از 20 سال سابقه آموزش و پژوهش. آرزوی من ، کمک به آموزش و یادگیری در همه ایران است .

مقاله33
دسامبر, 2018سپتامبر, 2018
  • 12 قدم تا کتابخوان شدن

    12 قدم تا کتابخوان شدن 12قدم تا کتابخوان شدن ، راهکارهایی مفید است ، برای تمام کسانی که حتی به نیمی ...

فوریه, 2018آگوست, 2017ژوئن, 2017می, 2017
  • سواد رسانه ای چیست ؟

    سواد رسانه ای چیست ؟ سواد رسانه ای ، یکی از موارد ذکر شده در تعریف یونسکو از سواد می باشد . یونسکو ، ...

  • سواد چیست ؟

    سواد چیست ؟ سواد  ، در صد سال پیش ، تنها معنی اش ، توانایی خواندن و نوشتن بود . در آن سالها ، سرعت پ ...

نوشته‌های بیشتری را نمایش بده