تماشای انتقادی
  • سواد رسانه ای چیست ؟

    سواد رسانه ای چیست ؟ سواد رسانه ای ، یکی از موارد ذکر شده در تعریف یونسکو از سواد می باشد . یونسکو ، یک س ...

    سواد رسانه ای چیست ؟ سواد رسانه ای ، یکی از موارد ذکر شده در تعریف یونسکو از سواد می باشد . یونسکو ، یک سازمان علمی ، فرهنگی است که جزو زیر مجموعه های سازمان ملل می باشد  . همانطور که در مقاله « سواد ...

    بیشتر بخوانید